Нова екстра "Справка за процент починали ваксинирани и неваксинирани"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни

Сравнителни графики за 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.

Последна актуализация на 12 Юни 2022 година.

Графика за новооткритите случаи 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.

Графика за новооткритите случаи 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за процент положителни проби 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за процент положителни проби 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за хоспитализирани в края на седмицата 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за хоспитализирани в края на седмицата 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за смъртните случаи 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за смъртните случаи 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за активните случаи в края на седмицата 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за активните случаи в края на седмицата 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за новохоспитализираните случаи 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.
Графика за новохоспитализираните случаи 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та вълна.