Нова екстра "Справка за деня"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни
Справка ваксинирани
Сравни
Справка период
Сравни седмици
Дата

Сравняване на периоди.

Първо изберете как ще зададете отправните дати- като крайни дати за периода или като дати по средата на периода. След това изберете отправните дата и за двата периода и кликнете на "Сравни". За по-точни резултати задайте дати с еднакви дни от седмицата. Примерно сряда-сряда, петък-петък и др.


Добре е да зададете дати с еднакви дни от седмицата. Примерно сряда-сряда, петък-петък и др. Пак може да генерирате справка, но за по-точни резултати е добре да направите това
Избрали сте период, в който ще има празни полета. Може да генерирате справка, но трябва да сте подготвени за това.