Нова екстра "Справка за процент починали ваксинирани и неваксинирани"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни
Справка ваксинирани
Сравни
Справка период
Сравни седмици
Дата

Сравняване на периоди.

Първо изберете как ще зададете отправните дати- като крайни дати за периода или като дати по средата на периода. След това изберете отправните дата и за двата периода и кликнете на "Сравни". За по-точни резултати задайте дати с еднакви дни от седмицата. Примерно сряда-сряда, петък-петък и др.


Добре е да зададете дати с еднакви дни от седмицата. Примерно сряда-сряда, петък-петък и др. Пак може да генерирате справка, но за по-точни резултати е добре да направите това
Избрали сте период, в който ще има празни полета. Може да генерирате справка, но трябва да сте подготвени за това.