Нова екстра "Справка за процент починали ваксинирани и неваксинирани"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни
Справка ваксинирани
Сравни
Справка период
Сравни седмици
Дата

Промяна на работната дата.

Данните за един ден се появяват в началото на следващия ден. Така че ако искате да видите данните за 3 Януари 2021 трябва да зададете работна дата 4 Януари 2021. В справките те също се показват с тази дата. Ако желаете да върнете последната налична дата в базата данни кликнете върху "Актуална дата"