Нова екстра "Справка за деня"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни
Справка ваксинирани
Сравни
Справка период
Сравни седмици
Дата

Промяна на работната дата.

Данните за един ден се появяват в началото на следващия ден. Така че ако искате да видите данните за 3 Януари 2021 трябва да зададете работна дата 4 Януари 2021. В справките те също се показват с тази дата. Ако желаете да върнете последната налична дата в базата данни кликнете върху "Актуална дата"