Нова екстра "Справка за процент починали ваксинирани и неваксинирани"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни
Общо към деня
По възраст
За 4 седмици
Сравняване седмици

Поставени ваксини срещу COVID-19 в България

Ден 304 от ваксинационния процес.Данни към 00:00 часа на 27/10/2021
Общо
Получени ваксини4 331 060
Пoставени дози за деня26 327
Започнали ваксинацията за деня19 356
Завършили процеса на ваксинация за деня17 329
Бустерни дози за деня1 153
Пoставени дози общо2 769 876
Започнали процеса на ваксинация общо1 563 526 (22.61%)
Завършили процеса на ваксинация общо1 466 012 (21.2%)
Бустерни дози общо14 254
Налични ваксини1 561 184