Нова екстра "Справка за процент починали ваксинирани и неваксинирани"
Начало
Графики
World
Нови
Общо
По възраст
Ваксини
Разни
Общо към деня
По възраст
За 4 седмици
Сравняване седмици

Поставени ваксини срещу COVID-19 в България

Ден 305 от ваксинационния процес.Данни към 00:00 часа на 28/10/2021
Общо
Получени ваксини4 331 060
Пoставени дози за деня25 424
Започнали ваксинацията за деня21 706
Завършили процеса на ваксинация за деня13 026
Бустерни дози за деня1 116
Пoставени дози общо2 800 965
Започнали процеса на ваксинация общо1 590 897 (23%)
Завършили процеса на ваксинация общо1 479 038 (21.38%)
Бустерни дози общо15 370
Налични ваксини1 530 095